U bevindt zich hier: Home » Meer weten? » Bewust bezig

BEWUST BEZIG MET EEN MOOIERE WERELD

Bij de aanschaf van al onze producten doen we ons uiterste best om zo gedegen mogelijk in te kopen met oog voor mens en milieu. Net als wij vinden steeds meer textielmerken het belangrijk dat hun kleding onder goede omstandigheden is gemaakt. Er ontstaan dan ook steeds meer gedragscodes waar zij zich aan houden. Onze textiel leveranciers onderschrijven de doelstellingen die door diverse instanties zijn geformuleerd op het gebied van sociale werkcondities en sociale omstandigheden, zoals kinderarbeid en discriminatie. Wij hechten er waarde aan dat deze internationaal geldende normen en waarden ten alle tijden gerespecteerd worden.

REACH

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

WRAP

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) zet zich in om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en hiertoe worden fabrieken gecertificeerd.

SEDEX

Sedex is een wereldwijde ledenorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van ethische en verantwoordelijke bedrijfspraktijken in wereldwijde supply chains. Onze gezamenlijke aanpak helpt kopers en leveranciers om gegevens te delen en uit te wisselen, om sociale en milieurisico’s binnen hun toeleveringsketen beter te beheren en een positieve impact te hebben op verantwoord inkopen

BSCI

Het BSCI (Business Social Compliance Initiative) keurmerk heeft als doel de arbeidsomstandigheden in de fabrieken te verbeteren. De Foreign Trade Association (FTA) beheert dit initiatief. De BSCI Supervisory Board bekijkt of een bedrijf lid kan worden. Kledingmerken en hun leveranciers die lid zijn van de BSCI worden door de organisatie geholpen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Samen met BSCI stellen de kledingmerken een verbeterplan op. In dit plan staat hoe de fabrieken stap voor stap kunnen toewerken naar het recht op het vormen van een vakbond binnen de fabriek, veilige
werkomstandigheden en geen dwang- en kinderarbeid. BSCI is geen certificaat en bied geen garantie dat de arbeidsomstandigheden op dit moment al acceptabel zijn. Wel geeft het lidmaatschap van de BSCI aan dat de kledingmerken en fabrieken hard aan de 8 internationale erkende arbeidsnormen werken.

Oeko-Tex Standard 100

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker. Hoewel het label dus gericht is op gezondheidsaspecten van het textielproduct, hebben de richtlijnen voor het gebruik van schadelijke stoffen ook raakvlakken met de ecologische dimensie van duurzaamheid

FSC

Voor onze houten artikelen gebruiken we afvalhout en hout van een niet bedreigde boomsoort, afkomstig uit Europa en FSC-gecertificeerd. De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.